Wat doet de vroedvrouw?

De eerste raadpleging, duur: circa 1 uur:

 • Raadpleging bij de vroedvrouwZe kan een zwangerschapstest uitvoeren via een bloedprik indien jullie dit zelf nog niet gedaan hebben thuis
 • Ze berekent de verwachte bevallingsdatum aan de hand van de EERSTE dag van je laatste menstruatie; hou je menstruatiecyclus in ´t oog, kruis de startdag van elke menstruatie in je agenda aan, zo weet je het meteen
 • Ze overloopt de familiale en persoonlijke voorgeschiedenis, check dit eens met je ouders
 • Ze vraagt naar je bloedgroep; breng je bloedgroepkaartje mee
 • Ze vraagt je eigen geboortegewicht en dat van je man, en het hoeveelste kind je in het gezin was
 • Ze overloopt je vorige zwangerschappen en bevallingen
 • Ze doet een bloedpunctie
 • Ze vult een persoonlijk zwangerschapsdossier in dat bij haar blijft en elke consultatie verder aangevuld wordt
 • Ze geeft je het ´Moederboekje´ mee van Kind & Gezin waarop alle gegevens van het dossier genoteerd worden.
 • Ze legt de teamwerking uit .

Tijdens elke volgende raadpleging, duur: 30-45min:

 • Ze meet je bloeddruk, polsslag en gewicht 
 • Ze controleert je urine op eiwitten indien nodig en doet een suikertest in onderling overleg
 • Ze vraagt je naar je gezondheidstoestand 
 • Ze gaat na of er kindsbewegingen zijn
 • Ze meet je groeiende baarmoeder
 • Ze palpeert je buik om de ligging van je baby te bepalen
 • Ze beluistert de harttonen van je baby
 • Ze beantwoordt jullie vragen. 
 • Ze voert GEEN inwendig onderzoek uit tenzij je vaak pijnlijke harde buiken hebt, of in overleg bij overtijd gaan 
 • Ze vult het zwangerschapsdossier aan en het moederboekje 
 • Ze stuurt je door naar specialisten indien nodig (lees meer
Joomla Templates by Joomla51.com