Bolle Buik vroedvrouwenteam en Bolle Buik vzw

Bolle Buik vroedvrouwenteam is een team van zelfstandige vroedvrouwen met meer dan 15 jaar ervaring in de verloskundige thuiszorg.

In 1993 sloegen Leen Massy, Hilde Vandendriessche en Benedicte Vansina de handen in elkaar en werd de vzw "Bolle Buik"geboren met als doel: mensen de kans geven om onder begeleiding van een vroedvrouw thuis of in het ziekenhuis te bevallen naargelang hun eigen keuzes en verwachtingen.

Alle vroedvrouwen van het team streven hetzelfde doel na, namelijk het natuurlijk verloop van zwangerschap, bevalling en kraambed bevorderen. Bevallingen worden begeleid thuis, in het ziekenhuis, onderwater en poliklinisch.

Bovendien wordt de zwangerschap volledig opgevolgd zover ze normaal verloopt, er worden prenatale cursussen gegeven; Na de bevalling - tijdens het kraambed - verlenen de vroedvrouwen thuiszorg, begeleiden borstvoeding, organiseren moedergroepen en meer.

Buiten het specifieke beroepsgebonden takenpakket heeft het vroedvrouwenteam in de loop der jaren heel wat activiteiten en diensten ontwikkeld, die alle meehelpen, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks, aan het realiseren van het doel. Hiervoor werd een vzw opgericht, waarvan de statuten in 2005 werden aangepast aan de nieuwe wetgeving op de vzw´s.

Een vzw is eigenlijk een wettelijk statuut van een vereniging, waarbij de algemene vergadering (= werkende leden) allen - onbezoldigd - bijdragen aan de werking van de vereniging. De algemene vergadering bestaat uit een heel aantal leden die de statuten goedkeurt, het huishoudelijk reglement van de algemene vergadering alsook de rekeningen en de begroting. Zij benoemen ook de bestuurders van de Raad van Bestuur. In feite heeft de algemene vergadering een soort beleidsbepalende en controlerende functie in de vzw, terwijl de Raadvan Bestuur meer de dagelijkse activiteiten coördineert en uitvoert, zoals het vastleggen van de lidmaatschapsbijdrage, het beantwoorden van telefoons en emails, het opvolgen van de verschillende werkgroepen, overleg met de andere vroedvrouwen en zo meer.

Activiteiten en diensten die de vzw ontwikkelt en organiseert:

  • driemaandelijks Bolle Buik Blad voor jonge ouders
  • jaarlijks een toffe Bolle Buik dag
  • website met alle nuttige informatie over Bolle Buik, alsook leuke verhalen

Indien jullie aan een activiteit wensen deel te nemen of in een werkgroep willen meehelpen, aarzel niet langer want je bent meer dan welkom!

Frisse ideeën kunnen maar vernieuwend werken!

Joomla Templates by Joomla51.com