Borstvoeding of flesvoeding en de gevolgen voor obesitas in kindertijd

Borstvoeding of flesvoeding
en de gevolgen voor obesitas in kindertijd

ACHTERGROND: Obesitas is een probleem dat in steeds grotere mate voorkomt in onze Westerse maatschappij. Onderzoek geeft aan dat het probleem van overgewicht en obesitas in Vlaanderen toeneemt en zich ook op steeds jongere leeftijd manifesteert. Daarom wordt er gezocht naar factoren die bescherming kunnen bieden tegen obesitas. Zo zou de voeding en het voedingsgedrag in de eerste levensmaanden een beïnvloedende factor kunnen zijn. 

DOELSTELLING: Deze literatuurstudie gaat na of er een verband is tussen het ontwikkelen van obesitas bij kinderen, die kunstvoeding of borstvoeding kregen in de eerste levensmaanden. Als er een verband is, welke zijn dan de beïnvloedende en verklarende factoren.

METHODOLOGIE: Er werden vooral kwantitatieve gegevens verzameld, vergeleken, thematisch gebundeld en getoetst aan de onderzoeksvraag. De artikels zijn maximum 10 jaar oud. 

RESULTATEN:De geraadpleegde onderzoeken stelden een duidelijk verband vast tussen het krijgen van kunstvoeding of borstvoeding in de eerste levensmaanden en het ontwikkelen van obesitas in de kinderjaren. Kinderen die borstvoeding kregen lopen minder risico op obesitas dan kinderen die kunstvoeding kregen. Dit kwam terug in negen van de tien artikels.

Er werden tevens verschillende oorzaken voor het vastgestelde verband aangehaald. Ze kunnen in drie grote clusters ingedeeld worden: 

  • De intensiteit van de voeding: hoe langer de borstvoeding duurt en hoe exclusiever de borstvoeding is hoe beter de bescherming is. Kinderen die vaak hun fles leegdrinken hebben meer kans op overgewicht. 
  • De samenstelling van de voeding: de hoeveelheid hormonen en proteïnen verschilt tussen borst - en kunstvoeding. Er zijn meer proteïnen in kunstvoeding dan in moedermelk. De proteïnen veroorzaken meer gewichtstoename. Moedermelk bevat bepaalde hormonen die de voedselopname reguleren en op die manier beschermen tegen obesitas. Deze hormonen zitten niet in kunstvoeding. 
  • De omliggende factoren: ouders die voor borstvoeding kiezen zijn hoger geschoold, hebben een lager BMI en hebben een hogere sociale status. Deze groep mensen en hun kinderen hebben minder kans op overgewicht. Ouders die flesvoeding geven bepalen en controleren de voeding van hun kind sterker dan ouders die borstvoeding geven waardoor de kinderen minder zelfregulatie ontwikkelen. 

BESLUIT: Borstvoeding krijgen als baby  helpt obesitas voorkomen in de kinderjaren.

Lees hier de volledige litaratuurstudie van Johanne

Joomla Templates by Joomla51.com