Opvolging arbeid

‘Thuisarbeiden’: je arbeid thuis doormaken bij een geplande ziekenhuisbevalling


opvolging arbeid thuisJe arbeid thuis laten opvolgen door de vroedvrouw onafhankelijk van de plaats waar je gaat bevallen heeft tal van voordelen:

 • Thuis ontsluit het beter: je eigen huis is de beste plaats om de hormonenstroom op gang te brengen die je lichaam nodig heeft om sterke en goede weeën te krijgen.
 • Thuis weet je precies waar alles ligt, je hebt er tal van afleidingsscenario’s (bak eens een brood of taart bij beginnende weeën, kruip nog even onder de douche bij sterkere weeën, wandel rond in je tuin enz…).
 • Thuis is het voor je partner bekend terrein
 • Thuis heb je minder remmingen en kan je alle houdingen aannemen en geluiden maken die je helpen om je weeën op te vangen
 • Thuis kan je je ook helemaal terugtrekken als je daar behoefte aan hebt, je eigen rustig plekje zoeken waar niemand je stoort

 opvolging arbeidWat kan de vroedvrouw voor jou betekenen:

 • Ze kan tijdens de arbeid de conditie van de baby opvolgen (harttonen beluisteren, ligging nagaan)
 • Ze kan je tal van tips geven of gewoon geruststellen dat alles goed gaat
 • Ze kan bij je blijven zo gauw dat jij dat nodig vindt
 • Ze kan je partner tips geven om jou verder te helpen
 • Ze kan je tijdig doorsturen naar het ziekenhuis als jullie dit samen het geschikte moment vinden

 Hoe kan je dit organiseren:

 • Je kunt een afspraak (Consultatie) maken met een vroedvrouw van het team
 • Je zwangerschap wordt in dat geval alternerend opgevolgd met de gynaecoloog
 • De vroedvrouw evalueert regelmatig of je zwangerschap normaal verloopt, deze voorwaarde blijft ook bij de ‘thuisarbeid’ van belang.
Joomla Templates by Joomla51.com